MERILIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN MÄÄRÄYKSET: VIHREIDEN KÄYTÄNTÖJEN EDISTÄMINEN

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) pani 1. tammikuuta 2020 täytäntöön asetuksen, jonka mukaan meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus on 0,50 prosenttia. Aikaisemmin rajoitettu 3,50%: iin S, tällä uudella asetuksella pyritään vähentämään ilmaan vapautuvien rikkioksidien määrää.

Päästöjenvalvonta-alueet (ECA) pysyvät vuoden 2015 standardissa 0,1% S. Lisäksi MARPOL-sopimuksen liitettä VI muutettiin tiukempien NOx -päästöstandardien asettamiseksi erityisesti alusten toiminnalle nimetyissä ECA-alueilla. Yli 130 kW: n nimellisarvoluokan moottoreihin, jotka on asennettu ECA-alueella toimiviin aluksiin, sovelletaan liitteen VI Tier III NOx -standardeja, kun ne toimivat ECA-alueella.

IMO 2020 -rikkipitoisuusrajan tarkoituksena on edistää vihreitä käytäntöjä teollisuudessa; onneksi jo vakiintuneet toimenpiteet ovat avanneet tietä ympäristöystävällisemmälle merenkululle. Keskeinen esimerkki on IMO: n NOx Tier III -rajat. Nämä rajoitukset koskevat moottoreita, jotka on asennettu 1. tammikuuta 2016 tai sen jälkeen ja jotka toimivat ECA: ssa ja asettavat tiukan rajoituksen niiden päästöille.

Euroopan markkinoiden osalta Tier III -säännökset tulevat voimaan Pohjanmeren ja Itämeren ECA-alueilla 1. tammikuuta 2021. Merenkulkuala on jo aloittanut siirtymisen kohti kestävää tulevaisuutta IMO: n sääntelykehyksen tuella.

IMO on hyväksynyt ja aikoo edelleen kehittää toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi, alusten polttoöljyn rikkipitoisuuden vähentämiseksi ja lisätoimenpiteiden toteuttamiseksi merenkulkualan ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi.

Rikkipäästöjen vähentäminen

Alusoperaattoreilla on pari vaihtoehtoa varmistaa, että noudatat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) uusia rikkirajoja. Yksi vaihtoehto on siirtyä vähemmän rikkipitoiseen polttoaineeseen, joka on uusien IMO-sääntöjen mukainen - paitsi että merimoottoreissa käytettävän uuden polttoaineen kustannukset, laaja saatavuus ja tekniset tiedot ovat edelleen epävarmat.

Toinen vaihtoehto on käyttää pesureita epäpuhtauksien poistamiseksi alusten pakokaasuista, mikä antaisi heille mahdollisuuden jatkaa rikkipitoisten polttoaineiden käyttöä.

Vaatimustenmukaisen vähärikkisen polttoöljyn saatavuuden tarkastelun jälkeen Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) valtuutti noudattamaan maailmanlaajuista 0,50 prosentin rikkipitoisuusrajaa tammikuusta 2020 lähtien. Tämä vaatimus täydentää pohjoisen 0,10 prosentin rikkirajaa Amerikan, Yhdysvaltojen Karibian, Pohjanmeren ja Itämeren rikkipäästöjen valvonta-alueet (SECA).

Alukset, joihin on asennettu pakokaasujen puhdistusjärjestelmät, saavat jatkaa HSFO: n käyttöä.

Alueelliset rikkirajat

Alueelliset rikkipitoisuudet

Euroopan unioni rikkidirektiivin säädetään enintään 0,10% rikkipitoisuuden aluksille EU: n satamissa. Tietyissä EU-maissa vesipolitiikan puitedirektiivi rajoittaa pesuveden poistoa. Belgia ja Saksa ovat kieltäneet pesuriveden tyhjentämisen monilla alueilla, mikä on rajoittanut avoimen silmukan pesureiden toimintaa. Muut EU-maat voivat seurata esimerkkiä, eikä yhteisestä EU-käytännöstä todennäköisesti sovita.

Kiinassa, 1. tammikuuta 2020 alukset Inland vientiluottolaitosten (Jangtse ja Xijiang River) on käytettävä polttoainetta, jonka rikkipitoisuus on enintään 0,10%. Sama pätee Hainanin rannikon tilintarkastustuomioistuimeen 1. tammikuuta 2022. Lisäksi jätevesien johtaminen pesureista on kielletty sisämaan päästöjenvalvonta-alueilla, satamavesillä ja Bohainlahden vesillä.

Kalifornian ilmatietolautakunta (ARB) noudattaa 0,10 prosentin rikkirajaa 24 meripeninkulman päässä Kalifornian rannikosta. Asetus ei salli muita vaatimustenmukaisuusvaihtoehtoja kuin vähärikkinen merikaasu tai dieselöljy (DMA tai DMB). Tilapäinen tutkimuspoikkeus voidaan myöntää pesurin käytön sallimiseksi.

Hakemus on lähetettävä ennen saapumista Kalifornian vesille. Asetuksen virallisen tarkistuksen jälkeen Kalifornian lainsäätäjät ovat päättäneet säilyttää sen lisäyksenä tilintarkastustuomioistuimen vaatimuksiin. Molempia asetuksia on noudatettava, kun soitat Kalifornian satamaan.

Yhteystietomme alueellasi

Carolyn O’Connor Marine Emissions Americas +1 (732) 841-9163

Nishant Bahl Marine Emissions EMEA +49 201 6496 1853

Jeremy Sim Marine Emissions Asia Pacific +65 6914 2187