Zdraví, blaho a bezpečnost našich zaměstnanců, zákazníků i společnosti je naší hlavní prioritou.

Vážení obchodní partneři,

svět v současnosti čelí bezprecedentní pandemii, která pro každého z nás i pro celou společnost představuje výzvu nevídaných rozměrů. Dopady související s koronavirem již nemají vliv jen na naše profesní, ale i na soukromé životy.

Jsme si vědomi toho, že jde o výjimečný stav, ve kterém jsme nuceni se rychle přizpůsobovat novým okolnostem. Rovněž velmi dobře chápeme, že současná situace u některých z vás vzbuzuje pocit nejistoty.

Hlavní prioritou společnosti Brenntag je zdraví a blaho zaměstnanců, našich obchodních partnerů a všech jejich akcionářů. Z tohoto důvodu společnost Brenntag ve všech regionech, kde působí, iniciovala vznik krizových týmů, jejichž úkolem je reagovat na tuto nepředvídatelně se vyvíjející situaci.

Přijímaná opatření zohledňují mimo jiné veškeré pokyny WHO a příslušných zemí a odpovídající postupy stanovené místními úřady.

Abychom zamezili riziku nákazy a šíření viru a současně zajistili pokračování aktivit společnosti i našich partnerů, vytvořili jsme plán zaručují kontinuitu našich operací, který zahrnuje:

  • Identifikaci kritických funkcí za účelem minimalizace narušení provozu.
  • Urychlené sdělování zjištěných nejlepších postupů po celém světě.
  • Implementaci našich procesů záložní logistiky a skladování.
  • Přizpůsobení skladových zásob v reakci na nárůst poptávky.
  • Udržování aktivní a soustavné komunikace s našimi dodavatelskými partnery.
  • Monitorování vládních opatření, doporučení hygienických úřadů a WHO a situace na trhu.
  • Zavedení možnosti práce z domova.
  • Vybavení našich závodů dezinfekčními prostředky a zavedení dodatečných bezpečnostních opatření v souvislosti s koronavirem.

Dodávky vstupních a výstupních produktů v našich závodech budou bezpečně koordinovány a řízeny našimi lokálními týmy.

Bereme naši odpovědnost v rámci dodavatelského řetězce velice vážně a jsme odhodláni vám i nadále poskytovat naše služby a současně se postarat o bezpečnost našich zaměstnanců, zaměstnanců našich zákazníků i komunit, ve kterých působíme. Rádi bychom vás ujistili, že pokud bude zjištěno riziko přerušení dodávek, neprodleně vás kontaktujeme, abychom společně prodiskutovali možná řešení.

Pokud dosud nepoužíváte naši platformu elektronického obchodu Brenntag Connect, možná byste měli zvážit její použití, aby vám usnadnila práci. Více informací získáte od vaší kontaktní osoby skupiny Brenntag.

Kontaktní osoby skupiny Brenntag vám budou k dispozici k prodiskutování vašich běžných i mimořádných požadavků. Chceme vás ujistit, že pozice skupiny Brenntag je velmi dobrá.

Děkujeme za vaši důvěru v naši schopnost reagovat v této nelehké době na veškeré vaše požadavky.

Věříme, že tuto pandemii lze dostat pod kontrolu, aby se životy nás všech mohly co nejdříve vrátit k normálu. Společně tuto krizi překonáme!

Buďte laskavě ohleduplní a dávejte pozor na sebe, vaše spolupracovníky, rodiny a přátele!

S přáním všeho dobrého

Christian Kohlpaintner

Výkonný ředitel skupiny Brenntag