С наша помощ може да се съсредоточите върху основните си компетенции

Връзка на експертни доставчици с местния пазар

Имайки достъп до около 170,000 клиента по света, Брентаг функционира като директна връзка между доставчици и клиенти, като по този начин позволява на компаниите да представят най-високо ефективни продукти на отделните национални пазари. Чрез комбиниране на глобален подход с изчерпателни познания за пазарите, ние успешно пускаме на пазара продуктите на нашите доставчици в различни страни и региони едновременно. По този начин Брентаг засилва процеса бизнес развитието на отделните държави, превръщайки се в източник на иновации за доставчика. Освен това, поради заложените в нашия бизнес модел екологични и здравни стандарти, стандарти за безопасност, ние сме първият избор за доставчиците на химически суровини.

Анализиране на потенциал със задълбочени познания.

Представянето на продукт на нов пазар е динамичен и съвместен процес. В Брентаг сме убедени, че единствено чрез добро познаване на целите на нашите доставчици, ние сме в състояние да разгърнем пълния потенциал на техните продукти на светочните пазари. Ето защо нашите регионални маркетинг мениджъри, както и нашите търговски сили, са в постоянен близък контакт с доставчици и клиенти чрез редовно участие на промишлени срещи и конгреси на химическата индустрия. Нашите опитни регионални маркетинг мениджъри работят със сложни системи за управление на връзките с клиенти, което позволява на Брентаг да събере цялата необходима информация и напълно да анализира петенциала на специфични продукти.

Brenntag Locations

Намерете място

Съответствие

Ние изразяваме сериозна ангажиранност в търговските отношения, сключваните сделки, партньорства с клиенти, доставчици и конкуренти. Подкрепяме своите служители и обществеността в различни каузи.

Повече информация

Безопасност

Стремим се да бъдем химическият дистрибутор, който предоставя най-висока степен на сигурност. Това обхваща здравето и безопасността на нашите служители, както и безопасността на предлаганите от нас продукти и опазването на околната среда. Именно поради тази причина сме й отредили и ключово място в корпоративната ни стратегия.

Повече информация