Нашият път към повече устойчивост

Brenntag е лидер на световния пазар в разпространението на химикали и съставки и има централна роля във веригата за създаване на стойност на химическата индустрия. Тази роля предлага огромен потенциал за Brenntag, но включва и задължение да допринесе за по-голяма устойчивост в индустрията.

Ние сме наясно с нашите отговорности към околната среда и обществото, които идват с нашите бизнес дейности и пазарна позиция, и се стремим да постигнем устойчиво създаване на стойност.

От много години въпросите за устойчивостта като безопасност, опазване на околната среда и отговорност по веригата на доставки са дълбоко заложени в нашата компания.

Те определят как ние взаимодействаме с нашите служители, доставчици, клиенти и обществото като цяло и оказват пряко влияние върху нашия търговски успех.

Нашата цел е непрекъснатото глобално развитие на нашата стратегия за устойчиво развитие.„УСТОЙЧИВОСТТА Е ОСНОВНА ЧАСТ ОТ НАШАТА КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГИЯ И ПОСТОЯНЕН БИЗНЕС ШОФЬОР И НЕОБХОДИМА ЧАСТ ОТ КОРПОРАТИВНАТА КУЛТУРА НА БРЕНТАГ.“

Christian Kohlpaintner, CEO Brenntag SE

Прочетете повече за глобалната стратегия за устойчивост в Brenntag на нашия корпоративен уебсайт.

Brenntag Corporate Website