Времената се променят, организациите се развиват, фокусът се сменя, a Брентаг България за пореден път отговори на високите изисквания на конкурентната бизнес среда – постигнахме невероятен успех и за по-малко от 6 месеца получихме международно признатите сертификати ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 и HACCP. Допълнителна добавена стойност носи и сертифициращата организация, а именно Lloyd's Register Quality Assurance.

Заслужената лидерска позиция на компанията изисква непрестанно доказване, развитие и потвърждение, че ние сме “More than chemicals”. Участието на компанията в световната инициатива на фирмите от химическата промишленостResponsible Care /една от 30 те компании на територията на страната/, е доказателство, че фирмата спазва Националните ръководни принципи за непрекъснато подобряване на показателите в областта на здравето, безопасността и околната среда.

След реконструкцията на складовата база, създаването и поддържането на стабилен колектив, сертификацията е допълнение, отразяващо нашето виждане за подхода на фирмата. Въведохме рамка от правила и регламенти, необходими за постигане на отлично качеството във всички дейности на фирмата, и положихме основите за непрекъснатото му подобряване, развиване и търсене на верния път - към баланса между традиционно отличните резултати, съчетани с удовлетворяване на всички изисквания на клиента/ настоящи и бъдещи/и взаимно изгодните връзки с доставчиците. Ключов елемент се оказа привличането на персонала, пълната им готовност за съдействие и лична ангажираност . Включването на служителите с любопитство и сериозно отношение към стандартите и прилагането им е поредното доказателство, че малките победи на всеки от нас, води до достойните и справедливи успехи на компанията.

От изключително значение е изборът на правилен партньор в процеса по сертифициране по ISO, т.к това определя и крайния резултат - дали Системата за управление ще бъде работеща или просто поредният придобит сертификат. Изключителните професионалисти от Консехо /http://www.consejo.bg/, отлично се справиха с предизвикателството да вникнат в естеството на работа на Брентаг България. Съвместно с тях в процеса на сертифициране стигнахме до вземанетона решения, основани на факти , като сигурна предпоставка за ефикасността на нашите действия , т.к се базират на подробен и изчерпателен анализ на данни и информация за съответните процеси. Отделните дейностипречупихме през призмата на взаимно свързаните процеси като тази система допринесе за постигане нарезултатите и изпълнение на поставените пред нас цели.

И както е известно като „цикъл на Деминг“, приложихмечетирите основни етапа на управлението, а именно: Планиране, Изпълнение, Проверка и Действие. Ние знаем,че само завършеният цикъл на дейността, може да доведе до пълни и повече от задоволителни постижения. В резултат на усилията ни да ставаме все по-добри, се основават и приетите мерки и правила за постоянно усъвършенстване на дейността, като основни инструменти за непрекъснатото подобряване – предприехме ефикасни коригиращи и превантивни действия. Ние вярваме,че „Творчеството е в ограниченията“ на собствените ни мисли, а гарантираният успех утре - започва още днес!

Политика по качество, безопасност на храните, здраве и безопасност при работа и околна среда

Policy (PDF, 185 KB)