ЗА БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ

Брентаг България ЕООД е създадена през 2002г, като дистрибутор на широка гама химически суровини и функционалнни добавки за следните отрасли:

 • хранително-вкусова промишленост
 • козметика и фармация
 • производство на лакове, бои и сухи смеси
 • перилни и почистващи препарати
 • добавки за животински храни
 • масла и горива
 • обработка на води
 • печатарска индустрия
 • хартиена индустрия
 • текстилна и кожарска индустрия
 • стъкло, керамика и порцелан
 • лубриканти
 • автомобилна индустрия
 • лепила
 • AdBlue

Партнираме си с най-добрите производители на суровини и ингредиенти, базирайки се на нашите задълбочени познания по индустрии и пазарни специфики.
Следваме собствена политика, в която качеството е основен принцип, изразяващо се във високо ниво на обслужване, високо качество на продуктите, които предлагаме и сигурност на доставките.

Нашата цел е да изградим партньорски взаимоотношения с нашите клиенти и работата ни да се основава на взаимна удовлетвореност.
Предлагаме им технологична помощ и заедно с тях работим по разрешаването на различни проблеми и намирането на правилните решения.

Нашите предимства са:

 • богато продуктово портфолио, включващо специални продукти и обща химия
 • задълбочено познаване на пазара
 • гъвкава логистика - с доставки до клиенти
 • дългосрочни бизнес взаимоотношения с доставчици
 • усилена работа по изграждане на взаимно доверие с клиенти
 • успешно прилагане на стандарти за качество и сигурност: HACCP, ISO 9001; 14001; 18001 и Responsible care.

Изцяло се ангажираме да спазваме все по-сериозните изисквания за сигурност и безопасност на суровините, които доставяме, както и да прилагаме пълната документация за всеки продукт.Чрез прецизна система за проследяемост и допълнителни споразумения с доставчици, Брентаг работи по намаляване на несигурността по снабдителската верига, осигурявайки качествени продукти, които да са на точното място, в точното време.