Xây dựng quan hệ đối tác cùng thắng lợi

Liên kết thị trường địa phương tại Châu Á Thái Bình Dương

Hợp tác với Brenntag nghĩa là kết hợp nguồn lực với một đội ngũ có những kỹ năng, kiến thức và niềm đam mê để đáp ứng mong đợi của doanh nghiệp. Hoạt động tại 16 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương kéo dài từ Trung Quốc sang Ấn Độ xuống đến Australia và New Zealand, chúng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của đối tác khi nói đến nhà phân phối hóa chất ở châu Á Thái Bình Dương.

Với Brenntag, sản xuất hóa chất có liên hệ trực tiếp đến hơn 15.000 khách hàng trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Kết hợp mạng lưới khu vực mạnh mẽ của chúng tôi với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, Brenntag có thể nắm bắt tất cả các thông tin có liên quan và phân tích tiềm năng các sản phẩm cụ thể cho các nhà cung cấp.

Kết nối năng lực để thành công

Chúng tôi làm cho các nhà cung cấp của chúng tôi thành công hơn bằng cách tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp của họ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ, chia sẻ thông tin của chúng tôi về thị trường và các ngành liên quan để giúp xác định các xu hướng phát triển mới. Hơn nữa, Brenntag hỗ trợ các nhà cung cấp trong việc đưa sản phẩm của mình ra thị trường một cách hiệu quả và đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi nhu cầu của thị trường.