การสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ลูกค้า

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการบริการที่เพิ่มมูลค่า เบรนน์แท็กสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตระดับท้องถิ่นจากหลายอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรานำเสนอส่วนผสมเคมีภัณฑ์และแหล่งเคมีภัณฑ์ทั่วโลกที่มีคุณภาพสินค้า สุขภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ระบุไว้อย่างเข้มงวด

การจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เป็นมากกว่าเรื่องการจัดส่งผลิตภัณฑ์ แต่ยังครอบคลุมถึงการบริการที่ช่วยเสริมเพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาให้กับธุรกิจหลักของพวกเขา การบริการดังกล่าว ได้แก่ การจัดส่งทันเวลา (just-in-time delivery) การผสมผลิตภัณฑ์(mixing/blending) บรรจุภัณฑ์ การจัดหาแหล่งสินค้า และอื่นๆ

การสนับสนุนทางด้านนวัตกรรมด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

เบรนน์แท็กบริหารจัดการศูนย์ปฎิบัติการและห้องแลปที่มีคุณภาพกว่า 20 แห่งทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค โดยให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การดูแลความงามและเรือนร่าง การดูแลบ้าน งานเคลือบ เครื่องทำความเย็น เกษตรกรรม สิ่งทอ และเครื่องหนัง เราให้บริการในเรื่องการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ การคิดค้นสูตรผสม และการทดสอบ เพื่อช่วยลูกค้าให้ผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เรามีการจัดฝึกอบรมทางเทคนิคและฝึกอบรมเชิงปฎิบิติให้กับลูกค้าเพื่อรู้ทิศทางตลาดล่าสุดและการพัฒนาสินค้าที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้